top of page
klávesnice
All Plants.jpg
Arrow.png
Rebel.png
Lightstyle.png
Elektrocz.png
ed - 4_edited.webp

Dočasné řízení firmy

Dočasné řízení strojírenské firmy na pozici výkonného ředitele s cílem stabilizace personálu, tvorby obchodní strategie, dořešení ekonomicky významných reklamací v řádu milionů korun, zvýšení hospodářského výsledku. Zákazník: výrobce technologií na zpracování živočišného odpadu

Výběrové řízení, HR controlling

Vedení výběrových řízení na různé pozice, výběr vhodných uchazečů. Nastavení HR controllingu, práce s náklady a výnosy resp dodavateli, odběrateli a režijními náklady s cílem zvýšení zisku Měření produktivity. segment: napříč zákaznickým portfoliem

Mentoring vlastníka

Pravidelné i operativní konzultace s vlastníkem a částí managementu zejména v oblasti řízení firmy, dále motivace zaměstnanců, způsobu komunikace s personálem,  vedení porad, zadávání úkolů a vedení projektů. Zákazník: FMCG

Nastavení procesu kalkulace

Nastavení kalkulací ve výrobní společnosti. Proces přiřazování nákladů na materiál, výrobu, obaly, propagaci, logistiku, administrativu a ostatní náklady na výrobek, práce s marží, včetně dopadů dodávek pro řetězce. Segment: FMCG

Revize a nastavení interních procesů

Revize a přenastavení  interních procesů.. Odstranění duplicitních procesů. Dosažení zvýšení produktivity,  snadnější zpracování zakázky a zvýšení kvality dodávané služby. Segment: dodavatel služeb pro tabákový průmysl

Nastavení skladových procesů

Nastavení veškerých skladových procesů pro internetový obchod. Segment: internetový obchod

Přesun zákaznického centra

Přesun zákaznického centra z Německa do ČR. Implementace procesů zákaznického do struktury v České republice, personální obsazení, CRM. Součástí projekt byla kalkulace nákladů na změnu a jejich návratnost. Segment: logistická společnost

Zřízení personálního oddělení

Zavedení personálního oddělení ve společnosti s 300 zaměstnanci včetně personálních procesů, hodnocení zaměstnanců, výběru zaměstnanců a měření produktivity, vyjednávání s odbory.  Segment: dopravní společnost 

Podpora při založení pobočky v USA

Podpora vlastníkům při založení pobočky v USA od počáteční administrativy, vyjednávání s partnery, po výběr personálu, řešení marketingu i operativních záležitostí pro pobočku v Miami. Segment: prodejce kuchyní 

Získání investorského víza do USA

Sestavení reálného business plánu s ohledem na požadavky udělení investorského víza E2, zajištění veškeré dokumentace nutné k podání žádosti o E2. Získání víza pro českého podnikatele, jeho rodinu i zaměstnance. Segment: prodejce kuchyní a spotřebičů

Podpora při prodeji firmy 

Řízení prodeje firmy s obratem 0,5 mld Kč ročně. Zastřešení due diligence, vyjednávání s kupujícím, řízení interních změn včetně převodu personálu. Segment: dopravní společnost

Podnikatelský start-up

Příprava business plánu, kalkulací, marketingové strategie. Zajištění spolupracujících dodavatelů v oblasti daní, účetnictví, právního poradenství. Nastavení základních procesů a controllingu. Zákazník: prodejce B2B
bottom of page